AUSTRALIAN DRIES PEACH – Đào sấy

290.000 

– Đào Úc nổi tiếng là ngon, vì vậy em Đào sấy này cũng ngon hết sẩy nha. 

– Giá: 290k/ 500g