Băng vệ sinh hàng ngày Always 48 miếng

290.000 

BVS hàng ngày dùng được 8h

 Giá: 290k/gói 48 miếng