Bánh lột da ngàn lớp trứng muối tan chảy liu xin su

200.000