chicken, basil and tomato pasta 10 month

115.000 

 

chicken, basil & tomato pasta 10m+

Thức ăn dặm cho bé 10 tháng tuổi.

Trọng lượng: 170g

Nhập khẩu: USA

Cho phép đặt hàng trước