Gerber thức ăn nghiền

220.000 

Gerber thức ăn nghiền đủ loại đủ tháng tuổi đê. Chỉ 220k/set 3 lốc 6 hộp, hoặc 80k/ lốc 2 hộp