Hạnh nhân bóc vỏ Mourad’s

350.000 

Hạnh nhân bóc vỏ của hãng Mourad's 

Giá: 350/500gr