Hạnh nhân Wasabi

30.000 

Cho phép đặt hàng trước