Hạt hướng dương sống

290.000 

 

Hạt hướng dương sống

raw sunflower seeds

Trọng lượng: 454g

Xuất xứ: USA

Cho phép đặt hàng trước