Hạt Maccadamia Hawaii

650.000 

Về thêm hạt Maccadamia Hawaii cao cấp của Mỹ. Loại này tẩm muối biển mằn mặn ăn hơi bị ghiền à.

Hộp to 680g chỉ 650k

Hết hàng