Hạt Quả hồ đào 227g

290.000 

 

Hạt Quả hồ đào

(Roasted & Salted Pecan)

Trọng lượng: 227g

xuất xứ: USA

Cho phép đặt hàng trước