Lõi hạt hạnh nhân xắt sợi

290.000 

 

Lõi hạt hạnh nhân xắt sợi

(slivered almonds)

Trọng lượng: 227g

Thương hiệu: Trader Joe's

Xuất xứ: USA

Cho phép đặt hàng trước