Mỳ Nisin Mỹ

25.000 

– Mỳ Nissin nhập từ Mỹ

– Mỳ ly: 25k/ly

– Mỳ tô: 50k/tô

Hết hàng