Pate Gan Ngỗng và Pate Gan Heo Pháp

90.000 

Pate gan ngỗng và pate gan heo của Pháp

90k/hũ