Pediakid D3

250.000 

– Pediakid vitamin D3 dành cho còi xương từ 6 tháng trở lên.

– Giá 250.000