Snickers nhân hạnh nhân

650.000 

Snickers lừng danh, nhân hạnh nhân
Nguyên thùng gần 1,2kg có 24 thanh rời
Xuất xứ : Mỹ