𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐧𝐱𝐢, 𝐤𝐞̃𝐦 𝐊𝐢𝐫𝐤𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐮𝐦 𝐂𝐢𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐞𝐬𝐢𝐮𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐙𝐢𝐧𝐜 𝟓𝟎𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃

490.000 

Xuất xứ: Mỹ

Quy cách: hộp 500 viên