ADVIL LIQUID GELS 120 viên

350.000 

Advil liquid gel dành cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.

Dùng không quá 6 viên trong vòng 24h

Gia: 320k hộp 120 viên, mua nguyên set 2 hộp giá 600k