Băng vệ sinh hàng ngày Always

160.000 

Băng vệ sinh Always dùng hàng ngày của Mỹ 
 
– BVS hàng ngày có lót bông dày, khá dài hộp 50 miếng: 160k