Brazil Nut

320.000 

– Bịch 500gr giá 320k.

– ngày ăn 2-4 hạt để tránh dư lượng vị chất cần thiết cho cơ thể.