Hạt Almonds (Hạnh nhân) French Vanilla

550.000 

Hãng sx: Gourmet Nut Co.
Trọng lượng: 750g