Quả Việt quốc dại sấy

350.000 

 

Quả Việt quốc dại sấy

( Dried wild blueberries)

Trọng lượng: 227g

Xuất xứ :USA

Cho phép đặt hàng trước