frappuchino Starbucks

200.000 

Sáng làm 1 ly frappuchino Starbucks cho tỉnh, sảng khoái cho một ngày vất vả chuẩn bị đón Tết nào.

Hiện shop có 2 vị: vanilla và mocha 
Giá: 200.000/3 chai
Lốc 12 chai chỉ 600.000